wentylacja

Wentylacja jako jeden z najważniejszych systemów w domu podlega zgodnie z prawem regularnym kontrolom. Przegląd wentylacji powinien być przeprowadzony raz do roku i musi go przeprowadzać osoba mająca odpowiednie uprawnienia. Wszystko dokładnie określają właściwe przepisy i normy budowlane.

Przeglądy kominiarskie

Powyższe przepisy dotyczą przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Przegląd wentylacji przeprowadzają ossoby będące mistrzami w rzemiośle kominiarskim. Przegląd taki może też przeprowadzać osoba z uprawnieniami budowlanymi. Może ona także kontrolować kominy wolno stojące, kominy przemysłowe i inne. Przegląd dotyczy drożności i szczelności przewodów kominowych. Potem fachowiec przeczyszcza i udrażnia przewody kominowe. Kontrola musi zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem.

Przeglądy wentylacji mechanicznej

Powyższe przepisy nie określają norm dla przeglądów wentylacji mechanicznej. Jednak producenci urządzeń do tych systemów wentylacyjnych zalecają regularne kontrole i serwis. Podczas kontroli można sprawdzić wydajność systemu wentylacyjnego, zidentyfikować i usunąć ewentualne usterki, a także wyczyścić kanały wentylacyjne.

Kiedy warto robić przeglądy systemów wentylacyjnych

Zasadniczo przeglądy przeprowadza się na jesień przed rozpoczęciem sezonu grzewczego co jest najbardziej praktyczne. Jednak warto skorzystać z przeglądów także wtedy gdy coś nas niepokoi lub zauważamy niewystarczającą wydajność systemu wentylacyjnego.

Skutki nieprawidłowo działającej wentylacji

Wykonywanie regularnych przeglądów nie powinno wynikać wyłącznie z przepisów prawa, ale też z dbałości zarówno o budynek, jak i o zdrowie jego użytkowników. Skutki niesprawnej wentylacji są bardzo widoczne i wpływają na zdrowie oraz samopoczucie ludzi, jak i na cały budynek. Wentylacja zapobiega bowiem gromadzeniu się wilgoci, powstawaniu pleśni i grzybów, wypaczaniu się drewnianych okien, podłóg, drzwi i mebli, redukuje ilość alergenów w pomieszczeniach, a także dwutlenku węgla, jak również usuwa nieprzyjemne, intensywne zapachy. Warto pod tym zakresem współpracować z firmą, która ma doświadczenie np. https://www.ensyco.pl